Close

Krajský koordinátor logopedické péče

Jeho činnost vychází z Metodického doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.

Cíl koordinace: větší zpřístupnění logopedické péče ve školství v Královéhradeckém kraji

Náplň práce koordinátora

  • napomáhat dostupnosti logopedické péče v Královéhradeckém kraji v kvalitě a rozsahu, který odpovídá potřebám praxe
  • mapovat poskytovatele logopedické péče ve školství
  • metodicky podporovat a koordinovat školské logopedické pracovníky
  • spolupracovat se školami a propojovat školy vzdělávající žáky s narušenou komunikační schopností
  • zajišťovat další vzdělávání logopedických pracovníků ve školství
  • provádět depistáže a garanci logopedické péče ve školských zařízeních
  • poskytovat odbornou logopedickou péči