Close

Mateřské školy, které s námi spolupracují na logopedické prevenci

V uvedených školách jsou prováděny logopedické depistáže a ve většině z nich pracují učitelky, které jsou logopedické asistentky.