Close

Metodické materiály pro logopedickou prevenci

Beránková Zuzna: Učíme se správně mluvit, Praha, Grada 2002
– určena pro rodiče, průpravná cvičení, jednotlivé hlásky
– říkanky a cvičení jemné motoriky

Bezděková Jana: Učíme naše dítě mluvit, Velké Bílovice, TeMi CZ
– popis vývoje dítěte, obrázky mluvidel
– výběr písniček, grafomotorických cvičení, básniček, pohádek s doprovodnými obrázky

Dolejší Pavel: Jak se naučit správně vyslovovat, Humpolec 2005
– všechna hlásky
– slovní zásoba, věty, říkanky
– bez obrázků

Dvořák Josef: Nácvik R a Ř, Žďár nad Sázavou, Logopedické centrum 2000
– fonematické dvojice slov ( i s obrázky)
– obrázky, říkadla, hádanky, texty s obrázky, fotky s postavením mluvidel

Eichlerová Ilona a Havlíčková Jana: Velké logopedické pexeso 1,2,3, Praha, Portál 2011
– každý díl obsahuje obrázky rozdělené podle témat
– popis doporučených her

Eichlerová Ilona a Havlíčková Jana: Já mám v krabici cukr a krupici, Praha, Portál 2009
říkanky k procvičování hlásek R a Ř, řazené do skupin

Eichlerová Ilona a Havlíčková Jana: Logopedické pohádky, Praha, Portál 2012
– příběhy k procvičování výslovnosti
– vhodné pro děti 5 – 8 let
– vhodné pro individuální činnost s dítětem

Frančíková,Štanclová: Šimonovy pracovní listy 15 – Rozvoj sluchového vnímání, Portál

Housarová Blanka: Logopedická cvičení 1., 2.
– karty s popisem oromotorických cvičení
– pexesa, obrázky k vyprávění
– říkanky s pohybem
– obrázkové čtení

Charvátová – Kopicová, Boháčová: Šimonovy pracovní listy 6 – Logopedická cvičení I, Portál
– černobílé, vhodné ke kopírování
– situační obrázky, slovní zásoba s obrázky

Charvátová – Kopicová, Boháčová: Šimonovy pracovní listy 7 – Logopedická cvičení
– černobílé obrázky
– situační obrázky, slovní zásoba s obrázky

Inderková Hana: Hrajeme si se sykavkami, 2012
– soubor her k procvičování výslovnosti hlásek
– 12 hracích plánů
– soubor obrázků
– karty se spodobněním zvuků sykavek

Jurenková Jana: Pracovní listy k procvičování řeči

Kazdová Vlastimila: Hrajeme si spolu aneb společná výchova řeči dětí a rodičů, Ostrava, Montanex, 2004

Klenková Jiřina, Kolbábková Helena: Diagnostika předškoláka, Brno, MC nakladatelství, 2005
– barevná publikace určená pro orientační diagnostiku dětí, kterou mohou provádět logopedické asistentky

Mlčochová, Šmarda: Šimonovy pracovní listy 10, Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání, Portál

Novotná, Růžek: Logopedické vymalovánky – Logopedická cvičení pro děti od 4 – 7 let, Dětská naučná edice předškoláci
– černobílé situační obrázky
– grafomotorika
– obrázky o jednotlivým hláskám

Novotná Ivana: Jak pes Logopes učil děti mluvit, Brno, Computer Press 2009
– barevná obrázková logopedie pro děti od 4 do 7 let
– vhodné k procvičování

Novotná, Růžek: Logopedické deskové hry, Edika Brno 2012
– velké leporelo velikosti A3 se 4 hracími plány k procvičování L, R, Ř a sykavek

Novotná Ivana: Logopedická cvičení, Brno, Computer Press 2007
– sešit A4 s barevnými ilustracemi k procvičování správné výslovnosti
– úkoly na procvičení fonematického sluchu, předložkových vazeb, postřeh a jiné

Pospíšilová, Rémišová: Hádáš, hádám, hádáme, Praha, Portál 2012
– veršované hádanky vhodné k rozvíjení sluchového vnímání, jazykového citu a smyslu pro rým

Treuová Hana: Cvičné texty pro logopedii, nakladatelství TOBIÁŠ

Vandasová, Smetáková: Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky – logopedické sešity, Studio Press s.r.o. Čáslav
12 sešitů, každý zaměřený na jinou hlásku nebo kombinace sykavek

Volfová M.: Kolektivní cvičení motoriky a řeči, Pedagogické centrum, Praha 2001

Slezáková K.: Mluv se mnou, Portál 2014
– pracovní listy pro rozvoj dětské řeči
– černobílé ilustrace
– vhodné pro děti s opožděným vývojem řeči

Pumprla R.: Umíš správně vyslovovat?, INFOA
– cvičebnice správné výslovnosti
– velmi pěkné barevné ilustrace

Jelínková H.: Obrázkové říkanky, nakladatelství Naše kniha 2010
– knížka probouzí v dětech jazykový cit a chuť číst
– rozvíjí slovní zásobu a přináší potěšení ze společného obrázkového čtení

Tučková J.: Říkanky pro rozvoj řeči, Portál 2012
– jednoduché básničky s černobílými ilustracemi
– vhodné pro děti s vývojovou dysfázií a s opožděným vývojem řeči
– básničky neobsahují artikulačně náročnější hlásky

Lipnická M., Logopedická prevence v mateřské škole, Portál 2013
– teoretická část a část edukačních aktivit

Janečková D., Hry pro pravo–levou orientaci (a pro radost), Tobiáš 2004
– hry s netradičními, ale dostupnými pomůckami a materiálem

Firma MONTANEX a.s.: Jazyk a řeč – obrazový a metodický materiál k podpoře
správného a přirozeného vývoje řeči a logopedické prevenci

Svobodová Karla: Cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel
Svobodová Karla: Výuková obrázková kvarteta II.
Svobodová Karla: Rozlišování slov ve větě
Svobodová Karla: Rozlišování slabik
Svobodová Karla: Rozlišování hlásek ve slově
Svobodová Karla: Pohádky