Close

Organizace logopedických depistáží

Logoped SPC orientačně vyšetřuje řeč dětí 4 – 6letých v mateřských školách a v 1. ročnících základních škol, a tím vyhledává děti s narušenou komunikační schopností.

S depistáží musí vždy souhlasit zákonní zástupci dítěte, kteří předem podepíší informovaný souhlas s vyšetřením bez jejich přítomnosti, popř. se mohou vyšetření zúčastnit. Logoped po logopedické depistáži předá rodičům zprávu z vyšetření, která obsahuje informace o stavu vývoje řeči a případná další doporučení.

Vyšetření je zdarma a nezavazuje školu ani rodiče k žádným dalším krokům.