Close

Na kus řeči

Speciálněpedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči
Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové
Vás srdečně zve na setkání logopedických asistentek

Na kus řeči o řeči

Kdy: 23. 4. 2015 od 15.00 – 17.00 hodin

Kde: MŠ Klíček, Hradec Králové, MHD bus č.24, zastávka Pod Strání

Pracovní setkání logopedických asistentek a pedagogů, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti, mají chuť nalézat,

ptát se a diskutovat na téma „řeč dětí“.

Program:

Mgr. Martina Žáčková
Rozvoj  sluchové percepce v předškolním věku

PaedDr. Jitka Kubecová
Kazuistiky dětí předškolního věku s ukázkami vývoje výslovnosti

Přihlášky zasílejte na e-mail: spc.koordinator@neslhk.com do 17. 4. 2015
(jméno účastníka, název pracoviště). Vstup zdarma.