Close

SPC Duháček

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči je školské poradenské zařízení, které bezplatně poskytuje komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a následnou péči dětem a žákům s vadami sluchu, zraku, řeči a s kombinovaným postižením.

=> Zabezpečuje systematické poradenské služby pro rodiče a učitele těchto dětí a žáků podle jejich individuálních vzdělávacích, komunikačních, senso-motorických,  psychologických a sociálně adaptačních potřeb.

=> Uskutečňuje své služby ambulantně na pracovišti centra, návštěvami odborných pracovníků ve školách a školských zařízeních a po dohodě se zákonnými zástupci i v rodinách klienta.

=> Poskytuje odbornou a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům při vytváření inkluzivního prostředí ve školách a při tvorbě podpůrných opatření.

 

kralik

Neváhejte nás kontaktovat – jsme tu pro vás!