Close

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami zraku

Rozvoj osobnosti dítěte

Již od roku 1992 se snažíme poskytovat co nejkvalitnější odbornou podporu dětem s těžkým zrakovým handicapem, které jsou integrovány v běžných vzdělávacích zařízeních (MŠ, ZŠ, ZŠ speciální apod.) v místě svého bydliště. Péči poskytujeme v rámci celého Královéhradeckého kraje.
Naší hlavní snahou je poskytnou klientovi plný servis v oblasti specifických dovedností (sebeobsluha, nácvik práce s kompenzačními pomůckami, čtení a psaní v bodovém písmu, příp. zvětšeném černotisku, prostorová orientace – chůze s bílou holí, nácvik kompenzačních technik a dovedností), vždy s ohledem na individuální potřeby každého jedince.
Cílem naší práce je plný rozvoj osobnosti dítěte s těžkým zrakovým handicapem v jeho přirozeném prostředí. Zároveň se snažíme o to, aby dítě pomocí získaných dovedností dosáhlo co nejvyššího stupně samostatnosti.

Bezplatná péče

Péče je poskytována bezplatně dětem ve věku od 3 do 18 let, jejich rodinám, školám a zařízením, kde se děti vzdělávají. Je poskytována hlavně v terénu (v rodině, v místě bydliště, ve škole..)

Pedagogogika a psychologie

Poskytujeme podporu speciálně pedagogickou i psychologickou.
Cílovou skupinou jsou děti:

  • slabozraké
  • se zbytky zraku
  • nevidomé

Adresa stránek SPC pro zrakově postižené: www.spczphk.wbs.cz